Calendar

Dec
2
Sat
Fall 2017 Weekend Class Schedule
Dec 2 2017 – Mar 19 2018 all-day

 

August 19-20: Las Cruces

September 16-17: Las Cruces

October 14-15: On-line

November 4-5: Las Cruces

December 2-3: Las Cruces

Dec
3
Sun
Fall 2017 Weekend Class Schedule
Dec 3 2017 – Mar 20 2018 all-day

 

August 19-20: Las Cruces

September 16-17: Las Cruces

October 14-15: On-line

November 4-5: Las Cruces

December 2-3: Las Cruces

Jan
20
Sat
Spring 2018 Weekend Class Schedule
Jan 20 – May 6 all-day

 

January 20-21: Las Cruces

February 10-11: Las Cruces

March 10-11: On-line

April 7-8: Las Cruces

May 5-6: Las Cruces

Jan
21
Sun
Spring 2018 Weekend Class Schedule
Jan 21 – May 8 all-day

 

January 20-21: Las Cruces

February 10-11: Las Cruces

March 10-11: On-line

April 7-8: Las Cruces

May 5-6: Las Cruces

Feb
10
Sat
Spring 2018 Weekend Class Schedule
Feb 10 – May 28 all-day

 

January 20-21: Las Cruces

February 10-11: Las Cruces

March 10-11: On-line

April 7-8: Las Cruces

May 5-6: Las Cruces

Feb
11
Sun
Spring 2018 Weekend Class Schedule
Feb 11 – May 29 all-day

 

January 20-21: Las Cruces

February 10-11: Las Cruces

March 10-11: On-line

April 7-8: Las Cruces

May 5-6: Las Cruces

Mar
10
Sat
Spring 2018 Weekend Class Schedule
Mar 10 – Jun 25 all-day

 

January 20-21: Las Cruces

February 10-11: Las Cruces

March 10-11: On-line

April 7-8: Las Cruces

May 5-6: Las Cruces

Mar
11
Sun
Spring 2018 Weekend Class Schedule
Mar 11 – Jun 26 all-day

 

January 20-21: Las Cruces

February 10-11: Las Cruces

March 10-11: On-line

April 7-8: Las Cruces

May 5-6: Las Cruces

Apr
7
Sat
Spring 2018 Weekend Class Schedule
Apr 7 – Jul 22 all-day

 

January 20-21: Las Cruces

February 10-11: Las Cruces

March 10-11: On-line

April 7-8: Las Cruces

May 5-6: Las Cruces

Apr
8
Sun
Spring 2018 Weekend Class Schedule
Apr 8 – Jul 23 all-day

 

January 20-21: Las Cruces

February 10-11: Las Cruces

March 10-11: On-line

April 7-8: Las Cruces

May 5-6: Las Cruces